قبر دجال

قبر دجال  .  .  .

………………………

قبر دجال خمینی ملعون

آنکه روح پلید شیطان است،

همچنان گور و مدفن فرعون

شاخصی از ستم به انسان است

گنبد و بارگاه منحوسش

بارگاه و نماد شیطان است

صحن و تالار و آن ضریح پلید

قبله گاه ددان و دیوان است

آن مطلا مناره و گنبد

چندش آور به پیش چشمان است

برجهیده مناره ها  ز زمین

گوئیا دستهای شیطان است

دُمل و غده ای تعفن زا

که از آن در عذاب ایران است

منبع جهل و مرگ و سالوس است

نوع انسان از آن گریزان است

چیست این گنبد طلا و ضریح

بدترین ناسزای دوران است

آری این کاخ پر جلال! و شکوه!

که همان کاخ آل سفیان است

خانه جور و جهل و مرگ و ستم

معبد و بت سرای شیخان است

رو در روی «کربلا» و «نجف»

هم اهانت به آن امامان است

یک جسارت به آستان «رضا» (ع)

آفتابی که در خراسان است

لیکن این گور و گنبد دجّال

که اهانت به نوع انسان است

عاقبت در طلوع آزادی

منهدم از اساس و بنیان است

             گودرز