بیا پنیر و انگور بخوریم

بیا پنیر و انگور بخوریم

حیف نون به بسیجی میگه : بیا پنیر و انگور بخوریم .
بسیجی میگه : من ساندیس دارم .

تابلوی مغازه بسیجی: مکانیکی برادران مرادی به غیر از یحیی!!!!!

به بسیجی  میگن با آدم و آمریکایی یه جمله بساز میگه: آدما ممکنه آمریکایی باشن ولى آمریکایی ها ممکن نیست ساندیس داشته باشند!!!