انیمیشن سیاسی و طنز فینیتو این قسمت کدخدا در جام جهانی