طنز خنده دار نوحه برجام و تحریم و جام جهانی در حضور خامنه ای مقام عظما