صف اول

ای نشسته صف اول صف اشرار اینجاست

خوش لمیدید که صد شیخ شکمبار اینجاست

«آنسوی نرده »همه لشگر ساندیس خوارند

اختلاس، ارز ، قاچاق ، رونق بازار اینجاست

چاه نفت و دکل و اسکله و کشتی ها

خوردن و بردن و چاپیدن و انکار اینجاست

دوستان جور و جفای دههٔ شصت چه شد

حاصل آن همه خونریزی و کشتار اینجاست

آن مدیران که همه جز‌‌ء اراذل بودند

قاضی و قاتل و جلاد تبهکار اینجاست

صف اول صف صد جرم و جنایت باشد

یک نفر نیست مسلمان  صف کفار اینجاست

گفت «آقا» که من نیز صف اولی ام

رهبر و حاکم این قوم جفاکار اینجاست

گفته بودند که امضای «اوباما» تضمین،

بنماید ، طرف رفت وگرفتار اینجاست

جسدی مانده ز برجام و فزون شد تحریم

بسته شد نیش «ظریف» دیده خونبار اینجاست

بوی فاسد شدنش گَند و مشام آزار است

شاخص کل نظام است که مردار اینجاست

ادکلن های اروپا همه بی خاصیتند

چاره ای نیست بگوئید خریدار اینجاست

این غنی سازی ملعون غلط بود غلط

عیب برجام مجویید که اسرار اینجاست

مشکل و درد نظام بمب و غنی سازی نیست

حضرالموت به در کوبد و بیمار اینجاست

  گودرز – ۲۸ خرداد ۹۷———————————————————