موشکاف ۲تیر هر کی بره تو خط عظمای ولایت همه بهش فحش میدن

موشکاف ۲تیر
?موشکاف: سلام! یکی از جوکها تو نظام ولایت اینه که هر روز روضة وحدت می خونن و هر روز زیراب همو می زنن و استخون همدیگه رو می جون. یه نمونه اش شیخ پشمک نظام یعنی یارو علم الهداس. هاهاها. آخه اوضاع نظام داغون تر از این حرفاس که این بوفالو بتونه جلوی ناله هاشو بگیره. هاهاهاها.
نمایش جمعه مشهد – اول تیر 97
امروز ما با این مشکل روبروییم که هر کس برخلاف میل یک عده یی یا برخلاف نظر یک جریان سیاسی یه حرفی را زد یه مطلبی را گفت در مورد بی پروایانه در خط حمایت از رهبری و ولایت و نظام قرار گرفت به جای اینکه با او با گفتمان روبرو بشن، با بحث روبرو بشن با استدلال و اثبات مقابل بشن با فحش روبرو می شن با دشنام روبرو می شن. با تهمت با دروغ بستن و با ترویج تهمت نسبت به او وارد برخورد و مقابله می شن.
?موشکاف: هاهاهاها. عجب جوشی می زنه! هاهاهاها. بعله، هر کی بره تو خط عظمای ولایت همه بهش فحش میدن و هر چی که لایقشه بهش میگن. هاهاهاها. تازه کجاشو دیدی؟ بذار یه بار دیگه قیام بشه. هاهاهاها.
این بزرگترین حرکت ارعاب و تروریستی حیثیتی هست که انجام می گیرد. ما امروز متاسفانه جامعه مون مخصوصا در فضای مجازی گرفتار یه امپراطوری رسانه یی شده که منطق نداره استدلال نداره اثبات نداره. در تقابل با هر جریان مدافع این نظام و با هر جریان مدافع از ارزش های دین و ارزشهای اسلام با تهمت با اضطراب با دروغ با هتک حرمت و تخریب مقابله کند.
?موشکاف: هاهاهاها. مگه تلگرام فیلتر نشده؟ پس بوفالوی نظام چی میگه؟…‌ بله؟‌ فیلتر تأثیری نداشته. هاهاهاها. گفته بودیم که عصر ارتباطات از این شوخیا بر نمیداره. هاهاها. میان سر تا پای آخوندا رو میشورن میذارن کنار. هاهاهاها.
دشمنی دشمنان پیچیده تر میشه. و اونها با یک فتنه های پیچیده تری با ما مقابله می کنند. و فلذا امروز روزی که مسئله جنگ نرم نبرد رسانه یی حرکاتهای فتنه گرانه منافقانه جایگزین میدانهای رزمی شده است …
امروز هم جریانهایی که با همین ابزار میان توی میدان و مقابله می کنند با مدافعین نظام با مدافعین ولایت اینها هم یقینا اگر در این عرصه شکست بخورند که شکست خواهند خورد بعید نیست که در آینده نزدیک وقتی ببینند به قدرت و مقام نمی رسند و مطامع سیاسیشون از این طریق برآورده نمیشود اینها هم به عنوان جلد دوم منافقین سابقه دار در این مملکت عمل کنند.
?موشکاف: هاهاهاها. بعله. دل سوختة ولایت مدارا داره جزقاله میشه. هاهاهاها. هر چی میزنن که با فیلتر و پلیس فتا و از این جور آت و آشغالا جلوی جوونا رو بگیرن نمی تونن. هاهاهاها. آه و نالة خود عظما و شیخ فری و یارو جهانگیری و دو رأس لاریجانی تو هفتة گذشته هم بخاطر همین اوضاع فلاکت بار نظامه. هاهاها. فعلا خدانگهدار.