پل هوایی

پل هوایی

بسیجی نمیتوانند با 110 تماس بگیرند .چون کلید 11 رو روی تلفن پیدا نمیکنند!

بسیجی بالای پل هوایی ایستاده بوده میگه: حالا ما خر، ما نفهم ، ما بی شعور … اینجا اصلأ آب ردمیشه که پل زدن؟!

به بسیجی میگن زبون بسیجی(لهجه بسیجی) چه جوریه؟ میگه فارسی بلدی؟ میگه آره. میگه برین توش میشه بسیجی(لهجه بسیج)