عکسهای خنده دار و جنجالی خامنه ای و روحانی و خمینی و سران نظام در پاپاراتسی