موشکاف ۸ تیر سلام و درودی موشکافانه به بر و بچه هایی که راهی ویلپنت هستن!

موشکاف ۸ تیر
?موشکاف: سلام! سلام و درودای موشکافانه به بر و بچه هایی که راهی ویلپنت هستن! هاهاهاها. دمتون گرم! زنده باشین! شما هم مثل بچه های قیام آتیش انداختین به جون ولی فقیه. هاهاهاها. عظمای آتیش گرفته دیدن داره. هاهاهاها.
خامنه‌ای در دیدار با مقامات قوة قضاییه ـ 6خرداد
ما در مقابل دشمن و بدخواه و توطئه‌گر و دروغ‌گو و تهمت‌زن باید با صلابت و قاطعیّت عمل کنیم؛ که الحمدلله مواضع جناب آقای آملی انصافاً مواضع بسیار خوبی است در مقابله و مواجهه [با آنها]
?موشکاف: هاهاهاها. برو جلو آببندی شی! هاهاهاها. قاطعیت؟! هاهاهاها. قاطعیت هزینه داره ها، به نظر شما عظمی و دم و دستگاهش می تونن هزینة قاطعیتو بپردازن؟ عظمی خودت بگو:

در مقابلِ افکار عمومی نمیشود این‌جوری ظاهر شد. در مقابل افکار عمومی بایستی با تواضع، با دلسوزی، با محبّت وارد شد و با افکار عمومی تفاهم کرد؛ این خیلی چیز مهمّی است، تا بتوانیم اعتماد افکار عمومی را جلب کنیم.
جلب اعتماد افکار عمومی، یکی از آن اساسی‌ترین کارها است برای قوّه‌ی قضائیّه؛
?موشکاف: هاهاهاها. عجب وحشتی! تو که می گفتی ملت یه پارچه طرفدار نظامن، پس چرا این قدر می ترسی؟ آهان، پس نکنه افکار عمومی یعنی ملت دشمن نظامن؟ که دنبال جلب اونا هستی؟ حالا چه طرحی داری برای جلب اعتماد افکار عمومی؟؟
امروز در دنیا دارد در سطح بسیار وسیعی انجام میگیرد که سیاه را سفید نشان میدهند. الان شما نگاه کنید [که کار] این به‌اصطلاح پروپاگانداهای(۵) دنیا این‌جوری است دیگر؛ اصلاً یک چیز غلط را درست و یک چیز باطلِ مطلقِ محض را حق جلوه میدهند، مردم هم باور میکنند؛
یکی از مهم‌ترین کارهای شما این است؛ یعنی یک تیم قوی رسانه‌ای هنرمند را به کار بگیرید، بنشینند طرّاحی کنند -نه برای یک روز و دو روز و یک ماه؛ به‌طور مستمر
?موشکاف: هاهاهاها. عجب دس خودشو رو کرد. طرح همون دجالیت و دروغ و سیاه رو سفید نشون دادنه، منتها از نوع هنرمندانه اش. اونم به دست دژخیم خونة آملی، این یارو مثل این که حواسش نیست که تو عصر ارتباطاتیم، قرون وسطا که نیست برن ورد بخونن. هاهاهاها. حالا ملاحظه کنین عظمی چه توصیه هایی به قضائیه اش می کنه. هاهاهاها.
قوّه‌ی قضائیّه باید بتواند نوعی برخورد کند با مختل‌کننده‌ی امنیّت، که فضای کسب‌وکار مردم، فضای زندگی و معیشت مردم، یک فضای امنی باشد؛
قوّه‌ی قضائیّه در این زمینه به صورت واضح و گاهی حتّی به صورت جنجالی وارد بشود.
?موشکاف: بعله. وضعیت عظمای فلک زده مثل کسیه که رو اره نشسته، نه راه پیش داره و نه راه پس! هاهاهاها. نه میتونه سرکوب کنه، چون جونشو نداره و از عواقبش وحشت داره، نه میتونه از سرکوب دس ورداره، چون بچه های قیام جر واجرش می کنن. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.