موشکاف ۱۱تیر – از گفتار درمانی به اگر درمانی!

موشکاف ۱۱تیر – از گفتار درمانی به اگر درمانی!
?موشکاف: سلام! عظمای فلک زده رفت واسه یه مشت از دنیا رونده و از آخرت مونده که رفتن دانشکدة افسری نظام سخنرانی کرد. هاهاهاها. آخه اینا هنوز نیومده درحال ریزشن. هاهاها. میخواست به اینا و سایر ریزشیهای نظام روحیه بده که اگه تسلیم نشن و صبر کنن آیندة بهتری در انتظارشونه. هاهاهاها.
خامنه‌ای در دانشکدة‌ افسری 9خرداد 97
بعضی نسخه‌ی دیگری را تجویز میکنند, میگویند تسلیم بشویم تا دشمن علیه ما موذیگری نکند؛ اینها نمیدانند که هزینه‌ی تسلیم شدن بمراتب بیشتر از هزینه‌ی مقاومت کردن و ایستادگی کردن است. بله, ایستادگی کردن ممکن است هزینه‌ای داشته باشد, امّا دستاوردهای بسیار بزرگی دارد
صبر یعنی چه؟ صبر یعنی در میدان باقی ماندن, از میدان بیرون نرفتن. بعضی از میدان میگریزند؛ بعضی نمیگریزند امّا بتدریج از میدان کناره میگیرند؛ این خلاف صبر است. صبر یعنی پایداری کردن, در میدان ماندن,
صبر اگر کردیم, افقهای دور مال ماست؛ اگر شما امروز ایستادید, نسلهای آینده به آن قلّه دست خواهند یافت.
?موشکاف:‌ هاهاهاها. میگه یه عده فرار می کنن، یه عده هم که نمی گیریزن، به تدریج کنار می رن، خب پس کی واسه نظام می مونه؟ هاهاهاها به جای هر نوع راه حلی می گه اگه صبر کنین درس می شه، با این صبر فقط ترشی می شه درست کرد. هاهاهاها. به هرحال صبر خوبه، چون در همین فاصله مردم و کانونهای شورشی، خدمت می رسن. هاهاهاها.
سپاه یکی از مؤلّفه‌های قدرت است؛ سپاه را روزبه‌روز باید اعتلاء و کیفیّت بخشید. گزارشهای برادران را من میبینم و از آنها مطّلع میشوم؛ کارهای خوبی دارد انجام میگیرد
بعضی به ما میگویند «آقا, شما در تشریح و توصیف قدرت ملّت ایران مبالغه نکنید»؛ من در جواب میگویم ما مبالغه نمیکنیم.
?موشکاف: هاهاهاها. بعله. کارای خوبی تو سپاه انجام میشه. اختلاس، رانت خواری، جنگل خواری، کوه خواری، قاچاق میلیاردی و… خلاصه همه چی میخورن که قوت بگیرن. هاهاها. اما دیدین؟! خودشونم میدونن که این سپاهی که جفت پا رفته تو کار اقتصادی وارفته اس. هاهاهاها.
معنای اقتدار ملّی این نیست که انسان پولهای کشور را به یک کشور بیگانه بدهد و سلاحهای مدرن او را بخرد و در انبار ذخیره کند که خودش حتّی قادر نباشد بدرستی از آنها استفاده بکند؛ این حماقت است, این اقتدار نیست
?موشکاف: هاهاهاها. یارو آه نداره با ناله سودا کنه بعد از این حرفا می زنه. تحریما خفه اش کرده، کفگیرش هم خورده ته دیگ و الا اگه پول داشتی که اوضاع نظامت این نبود. هاهاهاها.
مسئولین مراقب باشند از سهل‌انگاری, از غفلت, از تنبلی, از اشرافیگری, از تکبّر نسبت به آحاد مردم و تکیه‌ی به جایگاه چند‌روزه‌ی ریاستی, اجتناب بکنند؛ اگر این [طور] شد, خدای متعال توفیقات خود را همچنان‌که تا امروز به شما ملّت ایران مرحمت فرموده است, بعد از این [هم] عطا خواهد کرد.
?موشکاف: هاهاهاها. بازم میگه اگه اینطور شد. هاهاها. بعد هم میگه یه ذره کوتاه بیاین از این اشرافی گریتون که کله پا نشیم بعد خود خدا بهتون عطا میکنه. هاهاها. خواب دیدی خیر باشه. تنها چیزی که خدا و ملت بهتون مرحمت میکنن وعدة جهنمه. هاهاهاها.
?موشکاف: بعله، عظمای بیچاره افتاده به اگر و مگر. هاهاها. مولانا میگه دو نفر تو یه بیقوله نشسته بودن و گپ میزدن، تا بارون گرفت یکیشون گفت اگه اینجا صاف بود، اگه دیوار داشت، اگه در داشت و اگه سقف داشت عجب جایی میشد. هاهاهاها. دومی گفت ولی قربانت گردم، در اگر نتوان نشست. هاهاها. حالا وضیعت عظمای فلک زده و بیغولة نظامه. هاهاها. اما عظما! در اگر نتوان نشست. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.