توپ فوتبال

توپ فوتبال

به بسیجی میگن تو طرفدار کدوم تیم فوتبال هستی؟ میگه قربون جدش برم آسد میلان!!

به بسیجی میگن شما ایمیل دارید؟میگه نه خیلی ممنون الان ناهار خوردم!

به بسیجی یه توپه فوتبال نشون میدن میگن این چیه میگه اونقدرها هم که دیگه خرنیستیم معلومه دیگه این زمین شطرنجه !