بسته ی اروپایی

«بستهٔ اروپایی»

یک مرید«آقا» گفت، مضطرب سخن هایی

داستان ما باشد،  مضحک و تماشایی

سرنوشت این برجام، گشته تلخ و بد فرجام

تکیه گاه آن باشد ، بستهٔ اروپایی

نقطهٔ امید ما، ا ین بُوَد که آیا هست

اندرون این بسته،  مختصر مزایایی؟

راه ما شود بسته ، گر نباشد این «بسته»

نفت و گاز و میعانات،  صادرات دریایی

اهل فن در این باره،  جملگی بر این قولند

«چهار و یک» نخواهد داد، بیش از این هدایایی

اندرون این بسته،‌ رنگی ار «مشوّق» نیست

ما ندیده ایم چیزی، از طریق بینایی

ما شدیم از این بسته،‌ ناامید و دل خسته

با تعارفات پوچ،  می شویم پذیرایی

حال و روز ما همچون، حال و روز برجام است

در اتاق «آی سی یو» وضع و حال گویایی

آنچه می شود احساس،  رنگی از خطر دارد

دَم بدَم دهد هشدار، حسّ تیز بویایی

آنچه گفته روحانی، در مقابل تحریم

بوده یک رجز خوانی، در هراس و تنهایی

هارت و پورتِ او باشد، همچو پارس خوابیده

نخ نما دگرگشته،  این شگرد عظمایی

با یکی غلط کردن،  مهره ای هراسان گفت:

سدّ تنگهٔ هرمز،  ما نگفته ایم جایی

بوی مرگ و الرحمان،‌ هر کجا شده پیچان

چاره ساز نخواهد شد،  بستهٔ اروپایی

 گودرز – ۱۸ تیر ۹۷