پیشنهاد آتش زدن «آدیداس» و پیشنهاد به نماینده مجلس «ایمن آبادی»!