فساد ولایی

فساد ولایی !

حُب پول و سکه و ارز و طلا

کرده «آقا» را به آنها  مبتلا

در تمام بیِت آن عالیجناب

هر کسی باشد اسیر این بلا

در سراپای بساط رهبری

روز و شب هستند در هول و ولا

تا به جِد از جیفهٔ دنیای دون

توشه ای گیرند از ارز و طلا

عده ای سلطان ارز و سکه اند

قلبشان یابد ز برق آن جلا

راه های کسب آن آسان بُوَد

بی نیاز از محنت و رنج و بلا

«کاسپین»، «آرمان» و «ثامن ال حجج»

ره گشایند و دهند بانگ و  صلا

میلیاردی از دلار دولتی

می رود در بِیت و می گردد طلا

یا شود ویلا و کاخ لاکچری

بهر تعطیلات «آقازاده ها»

چند خروار یا دو سه تُن سکه نیز

توی گونی رفته همچون باقلا

رشوه و انواع رانت و اختلاس

خرد و ریز هستند در این ماجرا

در تمام حوزه های اقتصاد

پاکدستی هست آنجا افترا

هرچه عظما گوید از انصاف و عدل

روضه هایش نیست جز پرت و پلا

صدر تا ذیل نظامش  عنقریب

واژگون و راهی بحر فنا

خشم و خیزش اتحاد و انقلاب

راه و درمان و سلاح توده ها

  گودرز  ۲ مرداد ۹۷