طنز خنده دار و جنجالی کوله پشتی توریستها و نیروی انتظامی