استادیوم فوتبال

  

استادیوم فوتبال

به بسیجی می گن اگه دنیا رو بهت بدن چی کار می کنی می گه من فعلا می خوام ساندیس خوردن را ادامه بدم

بسیجی میره استادیوم، جای اینکه فوتبال نگاه کنه مرتب سمت راست و چپ بالای سرش رو با تعجب نگاه می کرده! بهش میگن: چرا فوتبال نگاه نمیکنی؟ میگه: دنبال کلمه زنده میگردم