سخنرانی قاسم سلیمانی و خط و نشان کشیدن برای ترامپ و آمریکا در برنامه آفساید این هفته