انسانیت

انسانیت

 

استادی با شاگردش از باغى ميگذشت، چشمشان به يک کفش کهنه افتاد.

 

شاگرد گفت:

گمان ميکنم اين کفش کارگرى است که در اين باغ کار ميکند، بيا با پنهان کردن کفشها عکس العمل کارگر را ببينيم و بعد کفشها را پس بدهيم و کمى شاد شويم…! 

استاد گفت:

چرا براى خنده خود او را ناراحت کنيم!  

بيا کارى که ميگويم انجام بده و عکس العملش را ببين، مقدارى پول درون ان قرار بده!

شاگرد هم پذيرفت و بعد از قرار دادن پول، مخفى شدند. 

کارگر براى تعويض لباس به وسائل خود مراجعه کرد و همينکه پا درون کفش گذاشت متوجه شيئى درون کفش شد و بعد از وارسى، پول ها را ديد و با گريه، فرياد زد خدايا شکرت …  

خدايي که هيچ وقت بندگانت را فراموش نميکنى، ميدانى که همسر مريض و فرزندان گرسنه دارم و در این فکر بودم که امروز با دست خالى و با چه رويی به نزد انها باز گردم و همينطور اشک ميريخت….  

استاد به شاگردش گفت:

هميشه سعى کن براى خوشحاليت ببخشى نه اینکه بستانی…  

در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه بروید.

در مقابل مادری که فرزندش رو از دست داده بچه تون رو نبوسید.  

در مقابل یک فرد مجرد از عشقتون نگید.

در برابر کسی که نداره از داشته هاتون مغرورانه حرف نزنید. 

?هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد? 

مگر به ?فهم و شعور ?

مگر به ? درک و ادب ? 

?مهربانان …

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده را بگیرد و او را بلند کند! ? 

?این قدرت تو نیست،

این ” انسانیت ” است …?