موشکاف ۱۹ مرداد رسانه های باندا به هم تیکه انداختن که وزیر کار خودشم به خیلی بیکاران پیوست

موشکاف ۱۹ مرداد
?موشکاف: سلام! بسیجیه از ژاپنیه پرسید شما که نفت ندارین چرا وزارت نفت دارین؟! طرف جواب داد به همون دلیل که شما رفاه ندارین ولی وزیر رفاه دارین، به همون دلیل که همه تون بیکارین ولی وزیر کار دارین. هاهاهاها. بسیجه بدجوری خیط شد. هاهاهاها. برا همینه که رسانه های باندا به هم تیکه انداختن که وزیر کار خودشم به خیلی بیکاران پیوست. هاهاهاها. یعنی استیضاح شد هاهاهاها
مجلس رژیم – ۱۷ مرداد
گزارشگر رژیم: «امروز مجلس وزیر کار را از کار برکنار کرد.در جلسه ای پر حاشیه از آغاز تا پایان
لاریجانی: آقای… استیضاح کننده ها دعوت کنین هر کدوم هستن صحبت کنن.
جناب آقای یار محمدی.
اتفاق عجیب بعد از شروع جلسه افتاد و زمانی بود که نماینده های استیضاح کنندگان باید پشت تریبون قرار می گرفتند اما هیچ کدام از آنها حاضر به صحبت نشدند. این یعنی منتفی شدن استیضاح.
لاریجانی:‌ نه ! اجازه بدین. اگر استیضاح کننده ها استیضاحشون رو پس گرفتند منتفی است. آقای رستمیان کی صحبت می کنه.
گزارشگر رژیم : اما با اعتراض برخی نماینده ها که این حرکت را مهندسی شده می دانستند. با دستور رییس مجلس جلسه غیر علنی شد. تا تصمیم گیری شود. بعد از ساعاتی درها به روی خبرنگاران باز شد. در حالی که استیضاح کنندگان تیم سخنرانان خود را عوض کرده بودند.
?موشکاف: هاهاهاها. طویلة نظامو باش! هاهاهاها. به هم کلک می پرونن، به هرحال بالاخره جفتکشونو به دولت شیخ فری انداختن. هاهاهاها. این روزنامه هه هست، آفتاب یزد، نوشته زهر چشم مجلس از شیخ فری. هاهاهاها.
«و این حرف، این حرفها خوب نبود،‌ ولی به هر حال جلسة استیضاح می‌تونست خیلی بهتر از این انجام بشه».
?موشکاف:‌ اما استیضاح پایان ماجرا نیست، اول داستانه. هاهاهاها. تازه شروع شده. هاهاهاها. یه چیزای از فساد و دزدی رایج تو نظام برملا شده که بیا و ببین. بالاخره کی کیو استیضاح کرد؟ هاهاهاها.
محمد قسیم عثمانی از اعضای مجلس ارتجاع
« آنچه  در این جلسه اتفاق افتاد نه استیضاح وزیر کار بلکه استیضاح نظام بود». اتفاقی که دیروز رخ داد این بود که اولاً این استیضاح وارد مسیری شد که مخالفان وزیر ظاهراً بدون فایده سنجی چندان منطقی، ترجیح دادند از هر روشی برای کنار زدن وزیر استفاده کنند. اما باز هم این موضوع مسأله اصلی نیست. مسأله اصلی جایی است که از حیثیت نظام برای برکناری آقای ربیعی هزینه شد و آنچه تبدیل به بهای این برکناری شد، چیزی جز پایین‌تر آوردن سطح اعتماد عمومی نبود.
?موشکاف:‌ هاهاهاها. میگه از حیثیت نظام هزینه شد، کدوم حیثیت؟! مگه نظامی بی آبرو تر از نظام ولایت هم هست؟!‌هاهاهاها. بالاخره استیضاح کی بود؟ یه عضو دیگة همین مجلس می گه:  استیضاح یه وزیر نبود، استیضاح سه قوة نظام بود. هاهاهاها. به این میگن یه تیر و سه نشون. هاهاهاها. این از علایم دوران پایانی نظامه، گل به خودی در حد جام جهانی. هاهاهاها.
?موشکاف:  القصه، شکافی تو نظام ولایت وا شده که اون سرش نا پیدا! حالا میگن ۲تا استیضاح دیگه هم هست! هاهاهاها. البته استیضاح اصلی که این جوری نیست، همون جوری که همه اعضای اسطبل ازش کفتن. استیضاح نه، انفجار.  بعله، انفجاری در راهه که ریش و ریشه اشونو میسوزونه. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.