مرغ همسایه غازه

.

مرغ همسایه غازه

*******************************************

بسیجی می ره جبهه بعد از 2 روز برمی گرده. میگن چی شد اینقدر زود برگشتی؟ میگه: بابا اونجا به قصد کشت تفنگ بازی می

کنن بسیجی رو برق 3 فاز می گیره پرت می کنه بلند می شه می گه: اگه مردین یه فاز یه فازبیاین جلو

به بسیجی میگن مرغه همسایه غازه یعنی چی , میگه ببخشید من مال این شهر نیستم نمیدونم ؟؟؟

.

ش