انیمیشن سیاسی و طنز فینیتو- این قسمت سخنرانی کدخدا – خامنه ای و روحانی