مفسدان اقتصادی

مفسدان اقتصادی !

مفسدان اقتصادی در نظام

جمله صاحب منصب و والامقام

هر کدام در حیطه ای صاحب نفوذ

در مقام و منصب خود با دوام

موج سواران شروع انقلاب

پیروان و سر سپاران امام

عافیت جویان  بوقَلْمون صفت

نوچه های بِیت  آیات عظام

هرچه خواهی در ید آنان بُوَد

با ضمانت هایی از رأس نظام

واردات و صادرات مملکت

جان انسان، شیرمرغ و نفت خام

 نسلی از انواع آقازاده ها

گشته تولید اندر این بازار شام

در ولایت این گروه نوظهور

وارث ژن های مرغوب نظام

هریکی هم خط و همپای پدر

دینشان تزویر و دنیاشان به کام

صاحب ویلا و کاخ های لاکچری

شیک ترین خودرو، با انواع نام

 مفسد اعظم ولیِ فاسدان

جایگاهش رهبر و رأس نظام

ناگهان از وحشتِ عصیان خلق

از فساد می نالد و پول حرام

 وافسادا گفتن قضات شرع

کر نموده گوش را هر صبح و شام

قاضی القضاتشان در این میان

مفسدی بگسسته افسار و لگام

 بهر اجرای عدالت اینچنین

سارقان در حال سعی و اهتمام

چاقو هرگز می نَبُرّد دسته اش

شرح گویایی بُوَد از این نظام

حاکمان غارت و مرگ وفساد

عهدشان در فاز و دور اختتام

با قیام ملت غارت شده

نیست چیزی سهم شان جز انهدام

  گودرز – ۲۳مرداد ۹۷