چهارراه استراتژیک با یه عالمه طنز و خنده و شوخی های سیاسی برای خامنه ای و تحریم و اختلاس و ..