موشکاف ۲۸ مرداد کیهان شریعتمدار شیخ فریو شست و چلوند و انداخت رو بند

موشکاف ۲۸ مرداد
?موشکاف: سلام! عرضم به حضورتون که چن روز پیشا یارو شیخ فری کاسة گدایی مذاکره دس گرفت و از پل شکسة مذاکره صحبت کرد و گفت اصل بر مذاکره اس طوری که باند عظما شعار نوشتن که «ای آن که مذاکره شعارت/ استخر فرح در انتظارت» هاهاهاها. یعنی شیخ فری بپا! سر تو هم مثل حاجی کوسه زیر‌ آب میره ها. هاهاها. کیهان شریعتمداری هم اینو واسش نوشت:
کیهان شریعتمداری – ۲۷ مرداد
آیا این ادبیات، ادبیات یک دولتمرد مقتدر و معترض به نقض عهد است؟ دشمن از این سخنان، انزجار و اقتدار و بی‌اعتمادی و بی‌میلی به مذاکره را برداشت می‌کند و مجبور به دادن امتیاز می‌شود یا احساس می‌کند فشارش نتیجه داده و به نوعی گلایه و درخواست از موضع پایین منتهی شده و بنابراین مسیر بدعهدی و فشار کاملا درست است؟!
اگر قرار بر مذاکره هم بود، نوع واکنش‌های آقای روحانی، بدترین مواضع است؛ … نباید با شعارهای توخالی مقابل ابرقدرت‌ها ایستاد- و حاصل آن، امضای توافقی نامتوازن و اجرای نامتوازن‌تر برجام بود.
?موشکاف: هاهاهاها. ملاحظه فرمودین. کیهان شریعتمدار شیخ فریو شست و چلوند و انداخت رو بند. هاهاهاها.
اما ملاحظه بفرمایین که آمریکا چی تو کاسة گدایی شیخ فری انداخت. هاهاهاها.
تلویزیون رژیم ـ 26مرداد
«خصومت جدید آمریکا، ضد ملت ایران در قالب تشکیل گروه اقدام در وزارت امور خارجه. این گروه به ادعای پمپئو قرار است در رایزنی با متحدان آمریکا، تأثیر تحریمها علیه ایران را به زعم خودشان افزایش دهد. این در حالی است که ابعاد جنگ اقتصادی آمریکا با متحدانش هر روز گسترش می یابد. کارشناسان معتقدند که با این اوضاع گروه اقدام آمریکایی راه به جایی نمی‌برد».
?موشکاف: هاهاهاها. بعله. این عظمای فلک زده قبل از اینکه شیخ فری دوباره کاسة گدایی مذاکره اشو بچرخونه یه حرفی زد که قرار بود فصل الخطاب باشه که آی مذاکره جیزه! مذاکره کنین می سوزین! هاهاهاها. اون از شیخ فری، حالا ببینین الباقی چقدر تحویلش گرفتن.
روزنامة حکومتی جهان صنعت – ۲۷ مرداد
اروپایی‌ها پیش از اعلام رسمی ترامپ سعی داشتند او را متقاعد سازند که از برجام خارج نشود … اما ترامپ سرکش‌تر از آنی بود که برای تداوم فشارهایش حفظ ظاهر کند و این دقیقا بدشانسی ایران در عرصه بین‌المللی بود که نتوانست نرمش‌هایش را پشت پرده برجام پنهان کند. در واقع تفاوت وضعیت فعلی با وضعیت مدنظر اروپایی‌ها این است که حال آن پرده آبرومداری فروریخته و پشت پرده و پس پرده کاملا عیان شده است‌ ولی نهایت چاره باز هم همان چانه‌زنی‌ها و سازگار کردن جمهوری اسلامی با واقعیت فعلی نظام جهانی است. لذا به نظر می‌رسد که نباید به جهت برخی ناملایمات و ناسازگاری‌های دیپلماتیک از واقعیت موجود فرار کرده و هزینه‌های بیشتری بر مملکت تحمیل شود، و دولتمردان ایران ناچار هستند که به مناسبات فعلی تن داده و سهم‌خواهی‌هایش متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، دموکراتیک و توان استراتژیک‌شان باشد.
«جوسازی‌های تبلیغاتی و ایدئولوژیکی توان بلند‌مدتی برای ماندگاری نخواهند داشت‌ و مسلما وقتی دنیا بر سر دوراهی اجتناب‌ناپذیر انزوای جمهوری اسلامی ایران یا انزوای ایالات متحده آمریکا قرار گیرد، قطعا گزینه اول را ترجیح خواهد داد و این حقیقت عینی است که واقع‌بینی و مصلحت‌اندیشی را به صورت عاجل طلب می‌‌کند».
?موشکاف: هاهاهاها. داره میگه عظما! گنده گویی هات جو سازی تبلیغاتی هاهاهاها. وقتی رمق ایستادن نداری، گنده گویی نکن! سمبة طرف پر زوره. اعتراف کردی که اقتدار رفتن پای میز مذاکره رو نداری، خوب با چنین ضعفی چه طوری می خوای آینده رو از سر بگذرونی. هاهاهاها. به اصطلاح قرار بود حرف عظما فصل الخطاب باشه. هاهاهاها. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.