موشکاف ۲۹ مرداد به نظرتون عظما میخواد دخیل ببنده به اروپا؟

موشکاف ۲۹ مرداد
?موشکاف: سلام! یارو کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نظام قبلا تو کنفرانس مطبوعاتیش اعلام کرده بود که دایناسورای نظام لایحة مبارزه با تامین مالی تروریسم یعنی همونFATF اف ای تی اف رو تصویب کردن اما این دفعه اومد دبه کرد. هاهاهاها.
تلویزیون رژیم – ۲۷ مرداد
گوینده : سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد . به گفتة کدخدایی لایحة اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده شد.
?موشکاف: هاهاهاها. این از مجلس دایناسورای نظام، یارو سبزعلی رضایی هم که قبلا با استفاده از زمین گیر بودن نمیر الدولة نظام جنتی، کلا زیراب اف ای تی افو زده بود، خود عظما هم که یادتونه، توپو انداخت تو زمین مجلس نظام که مجلس خودش عاقله، بالغه، خودش یه قانونی تصویب کنه. هاهاهاها. حالا بشنویم از باند شیخ فری. هاهاهاها.
جلال میرزایی – عضو مجلس نظام از باند روحانی
« در شرایطی که با وجود خروج امریکا از برجام، کشورهای اروپایی همچنان در بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های خود بر ادامه همکاری با جمهوری اسلامی تاکید دارند و با این حساب، ما نباید به دست خودمان بهانه‌ای در اختیار آنها قرار دهیم و شرایطی را فراهم کنیم که آنها بتواند بگویند نه به‌خاطر تحریم‌های امریکا و خروج این کشور از برجام، بلکه به‌دلیل قرار داشتن در فهرست سیاه FATF قادر به ادامه همکاری با ایران نیستند».
?موشکاف:‌ هاهاهاها. به نظرتون میخواد دخیل ببنده به اروپا؟ یعنی واقعا فک میکنه آبی از اروپایی ها واسه نظام گرم میشه؟ هاهاهاها. من که چشمم آب نمیخوره! هاهاهاها. ببینین کیهان شریعتمدار چی میگه.
کیهان خامنه‌ای – ۲۸ مرداد
«تصویب FATF و کنوانسیون‌های وابسته به آن، ریل‌گذاری برای تسلیم‌سازی کشور در جنگ اقتصادی است. برخلاف برخی ادعاها در داخل کشور، آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی‌شود، بلکه این اقدام را تکمیل‌کننده پازل تحریم‌های بانکی و هوشمندتر شدن تحریمها می‌داند».
?موشکاف: هاهاهاها. و اما نکتة موشکافانة داستان! سیاست نظام این پا اون پا کردنه، از این ستون به اون ستون کردنه بلکه فرجی حاصل بشه. هاهاهاها. چه فرجی؟ بعضیا می گن اینا درآرزوی اینن دورة ترامپ تموم شه تا یکی دیگه بیاد برگرده به برجام. هاهاهاها. اما از یه چیزی غافلن، از بچه های قیام.هاهاهاها این قیامه که نظامو خفه می کنه، نه اف ای تی اف و برجام. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.