آستین کوتاه

آستین کوتاه

بسیجی میره تهران میبینه همه استین کوتاه پوشیدن میگه پس اینا چجوری دماغشونو پاک می کنن

بسیجی ميره دکتر ميگه : آقای دکتر هيچ کس منو تحويل نمی گيره . دکتره ميگه : نفر بعدی !!!

به بسجی میگن : خانمت فوت کرده ، بسوزونیمش یا خاکش کنیم ؟؟؟ میگه : اصلا ریسک نکنین ؛ اول بسوزونیدش بعد خاکش کنین !