موشکاف ۵ مرداد کل هیات دولت شیخ فریو ساقط کرد

موشکاف ۵ مرداد
?موشکاف:‌ سلام! تو طویلة مجلس نظام، واسه خوش آمد گویی به شیخ فری که قراره همین روزا بره اونجا، یه استیضاح دیگه هم پیش کش کردن و یه وزیر دیگه اش هم سوت شد. هاهاهاها. یارو وزیر اقتصادشو میگم. هاهاهاها. تو طویله چنان چارنعل میتاختن به هم که پخش مستقیمشو قطع کردن. هاهاها.
الیاس حضرتی – جلسة استیضاح وزیر اقتصاد آخوند روحانی
ما وزیر اقتصاد را تنها کسیه که می تونستیم دستشو بگیریم دامنشو بگیریم و الا حقش این بود آقای رییس جمهور استیضاح می شد آقای نهاوندیان باید استیضاح میشد آقای جهانگیری استیضاح میشد آقای نیلی استیضاح می شد آقای سیف استیضاح می شد. تنها کسی که میتونیم، مقام پاسخگو در مقابل مجلس وزیر اقتصاده.
?موشکاف: هاهاها. کل هیات دولت شیخ فریو ساقط کرد. خوبه! با این فرمون بری عظما رم استیضاح میکنی هاهاهاها. البته منظورش همین بود، روش نشد بگه. هاهاهاها. جالب اینه وسط همین حرفای خطرناک یارو حضرتی، هم رادیو و هم خبرگزاری خانة ملت پخش مستقیمو قطع کردن. هاهاهاها.
مسعود پزشکیان – جلسة استیضاح وزیر اقتصاد آخوند روحانی
شما تصور می کنید دولت را ورداریم دولت دیگه بیاد کار حل می شه؟
«به پیر و پیغمبر این مشکلات مال وزارت اقتصاد و دارایی نیست ساده نگاری است ساده انگاری است وزیر به اصطلاح کار رو استیضاح کردید شما تصور می کنید اشتغال درست خواهد شد؟ به نظر من درست نخواهد شد اینجا از پشت این تریبون اعلام می کند دهسال دیگه هم هرچه می گید بگید باید روش را عوض کنیم
ما با عوض کردن آدمها مشکل این مملکت را نمی تونیم حل کنیم .
چهل سال است تو این مملکت ما هاییم حالا یه بار چپ شده یه بار راست شده یه بار وسط شده . این وضعیت زاییده رفتار و کردار ماست..
?موشکاف:‌ هاهاهاها. خلاصه اش شرمگینانه می گه مشکل تو این نظام ریشه داره، ریشه شم از وزیر رد می شه می ره بالا هاهاهاها. جملة آخرشو خیلی خوب اومد، چل ساله اینان، این وضعیت هم زاییدة ایناس. هاهاها. ایشالا به زودی میان سراغ ریشه. زیاد منتظرتون نمیذارن. هاهاها. خود یارو سوت شده هم واسه دفاع از خودش همینو میگه.
کرباسیان در جلسة استیضاح ۴ شهریور
«باور کنید وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی شده ایم . جنگ اقتصادی تحمیلی که فقط قصدش ایجاد مزاحمت نیست. بلکه کیان نظام را نشانه گرفته است».
?موشکاف: اما داستان چیه؟ چرا اینطوری به هم شاخ می زنن؟ هاهاها. خودشون مقر اومدن. ملاحظه بفرمایین.
الیاس حضرتی – جلسة استیضاح وزیر اقتصاد آخوند روحانی
«ما چه کار کردیم؟ چه کار کردیم با این ملت؟ این ملت چه گناهی کردند؟ جز این که انقلاب کردند؟ جز این که شهید دادند؟ اگر خانواده‌یی یک شهید داد، من خانواده‌یی را دیدم که 6تا پسرش شهید شده؛ چه کار باید می‌کردند این ملت که نکردند؟ ما در مقابلشان چه کار کردیم؟ بدبخت و بیچاره‌شان کردیم به ذلت نشوندیمشون». موشکاف: هاهاهاها. بعله، قیام آتیشی به جون نظام انداخته که مجبورن دم خودشونو قیچی کنن. هاهاهاها. اینا فک می کنن با این کارا مردم گول میخورن. هاهاها. خواب دیدی خیر باشه. هاهاهاها. دارن میان سر وقتتون. هاهاهاها. جوونا! فرصتو دریابین. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.