ترانه طنز و نوحه جنجالی تحریم شدن با شرکت خامنه ای و مداح بیت عظما