طنز خنده دار سیاسی شب شعر با خامنه ای درباره تحریم و ترامپ و دلار و پوشک