یه عالمه خبرهای خنده دار و سوتی های سران جمهوری اسلامی از خامنه ای و روحانی