مغازه غضنفر

مغازه غضنفر

تابلوی مغازه غضنفر: مکانیکی برادران مرادی به غیر از یحیی!!!!!

غضنفر میره تو دل طبیعت هضم میشه

غضنفر میره تو داروخانه و می پرسه شما ” اسید استیل سالیسیلیک ” دارید؟ فروشنده میگه: منظورتوت آسپرینه ؟ جواب میده : آره خودشه ؛ اسمش همش یادم میره .