عمام جان ۴۰ سال است که ……

عمام جان ۴۰سال است که اسلام شکنجه و ارتجاعی خودتان  را زنده نگه داشته اید و ثمره آن شد:

کسب عنوان رکورددار اعدام در جهان

رکورددار تورم جهان .

رکورددار ترور در جهان .

رکورددار آلودگي هوا در جهان .

رکورددار رشد مبتلایان به سرطان .

ركورددار فرسایش خاك و بیابان زایی

خشک شدن دریاچه ها و رودخانه ها

قطع درختان و از بین بردن جنگلها و سد سازی های بی رویه .

نابودی حیات وحش و محیط زیست .

نابودی میراث های تاریخی، فرهنگی و گردشگری .

ایجاد هزاران زندان و شکنجه گاه های مخفی و علنی .

شکنجه و اعدام هزاران زندانی سیاسی

افزایش خانواده های زیر خط فقر

خريد و فروش اعضاي بدن از کليه گرفته تا کبد .

بیش از دو میلیون نفر معتاد .

کاهش سن فحشا و افزایش دختران فراری و زنان تن فروش در ایران .

افزايش تعداد کارتن خواب ها .

صف های کیلومتری برای خرید نان و آب، بنزین و نفت، گوشت و میوه، ارز و سکه و…

 صد البته صف های تماشای اعدام و شلاق زدن و قطع دست و سنگسار!!!

نابودی تولید ملی .

بسته شدن کارخانه ها و بیکاری کارگران و کشاورزان .

واردات بی رویه کالاهای بنجل و سمی و خطرناک و غیر استاندارد چینی .

??????