موشکاف ۳۱ شهریور این نشست، خواب که چه عرض کنم، تمام وجود نظام ولایتو آشفته کرده

موشکاف ۳۱ شهریور
?موشکاف: سلام! قراره فردا یعنی یکشنبه نشست نظارت بر توافق کاهش عرضة نفت اوپک و غیر اوپک برگزار بشه. کجا؟ تو الجزایر. این نشست، خواب که چه عرض کنم، تمام وجود نظام ولایتو آشفته کرده. هاهاهاها. آخه میخوان شیرای نفتو باز کنن که کمبود ناشی از تحریم نظام ولایتو جبران کنن. هاهاهاها.
زنگنه: «کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک (JMMC) هیچ حق تصمیم گیری ندارد. این کمیته اختیار قانونی ندارد و از نظر حقوقی دارای صلاحیت نیست که درباره هیچ مسئله ای به تصمیم برسد».
خبرنگار:‌ اگر پیشنهاد کمیته وزارتی وارد نشست وزارتی در اوپک شود…
زنگنه: خیلی خوب، بدون لحظه‌ای تردید، بی‌گمان من هر تصمیمی را که منافع ملی ما را تهدید کند وتو می‌کنم. بدون لحظه‌ای تردید. وتو به این معناست که آن تصمیم قانونی نیست. اگر وتو باشد، آن تصمیم غیر قانونی است.
?موشکاف: هاهاهاها. وتو به سبک زنگنه! هاهاهاها. یه بارم اواخر تیر ماه گفته بود وتو می کنم، اما رفت دید هوا پسه، اوپک یه میلیون بشکه به تولید اضافه کرد و نظام ولایت برا ریزشیاش با شیادی ما بردیم ما بردیم راه انداخت هاهاهاها. حالا از همة اینا جالبتر میدونین چیه؟ اینه که نظام ولایت تو اون کمیتة مشترک وزارتی عضو ناظره، اصلا حق وتو نداره. هاهاهاها. یعنی یه بلوف تو خالی. هاهاهاها.
فارس – خبرگزاری سپاه پاسداران – 27شهریور
علی رغم تلاش های گسترده و پیگیری های «میدانی» مسئولان آمریکایی برای اجرایی شدن تحریمها (که از 13آبان ماه آینده آغاز می‌شود) و منجر به کاهش میزان صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماههای اخیر شده، مدیران وزارت نفت بخصوص امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران به عنوان مسئول اصلی فروش نفت کشورمان در این زمینه سکوت کرده اند و صرفا در اتاقهای خود، نظاره گر تکرار کاهش چشمگیر میزان صادرات نفت و میعانات گازی ایران مشابه اوایل دهه 90 هستند. این در حالی است که این امر به علت وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تبعات سنگینی دارد و فشار سنگین اقتصادی به دولت و مردم وارد می کند».
?موشکاف: هاهاهاها. یه جوری نوشته سکوت کردن و هیچ غلطی نمی کنن که انگار غلطی هم می تونن بکنن. هاهاهاها. البته میتونن به جمع مداحای بیت عظما بپیوندن و جلو جلو مرثیة پایان نظام ولایت با ضربة نهایی بازوی آهنینو بخونن. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.