موشکاف ۶ مهر دم بچه های قیام گرم که این روزا صدای قیامشون به گوش دنیا رسیده

موشکاف ۶ مهر
?موشکاف: سلام! دم بچه های قیام گرم که این روزا صدای قیامشون به گوش دنیا رسیده. طوری که رئیس جمهور آمریکا هم میگه تو هر شهری از ایران قیام وجود داره، اونم خیلی بیشتر از ۸۸. بعدش هم میگه من، طرف مردم ایران هستم. هاهاهاها. تا کور بشه چشم آخوندا که یه عمره با مماشات زنده ان. هاهاهاها.
?موشکاف: و اما موشکافی امروز. این اروپاییها میخوان هم از آخور بخورن و هم از توبره. آخه نظام ولایت چوب حراج به دارایی های من و شما زده اما اروپایی ها منافعشون تو اقتصاد آمریکا خیلی بیشتره. هاهاها. بخاطر همین همش به نظام ولایت چشمک و چراغ می زنن که هواتونو داریم اما شرکتاشون می کشن بیرون. هاهاها. عجب داستانیه.
فؤاد ایزدی از کارشناسان حکومتی ـ 5مهر 97
«ببینید دیشب آقای بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ دیشب سخنرانی داشت و وجه ایران در صحبتهاش برجسته بود و گفتش که اروپاییها در لفاظی خیلی قوی هستند اما در عمل خیلی کم کار می‌کنند. این تحلیلی است که در آمریکا خیلیها دارند؛ فقط آقای بولتون نیستش،
«شما می‌بینید که حرفهای خوبی می‌زنند ولی در عمل اتفاق خاصی نیفتاده، آقای بولتون در سخنرانی دیشبش هم همین رو گفت و گفت که سخنگوی اتحادیة اروپا اعلام کرده که برای اون کانالی که میخوان ایجاد کنند برای انتقال پول به ایران معلوم نیست که این کار کی انجام بشه، تاریخی ندادند، جزییاتی ندادند».
?موشکاف: هاهاهاها. بعله. اینم شیوة اروپاییاس! اما این روزا قضیه تومنی، ۲ قرون فرق داره. هاهاهاها. فرانسه سفیر – سفراشو از تهران جمع کرده و جدید هم معرفی نمیکنه. هاهاهاها. چرا؟ چون یه دیپلومات تروریست رژیم میخواست تو گردهمایی ویلپنت تو خاک فرانسه بمبگذاری کنه. هاهاهاها. ملاحظه می کنین که ولایت چطوری خودش داره ته موندة سیاست مماشتم می سوزونه. حالا هرچی یم که دست گدایی دراز کنه دیگه مثل اون وقتا چیزی گیرش نمیاد این صحنه رو ملاحظه بفرمایین. هاهاهاها
نمایش عکس – کلام موشکاف روی عکس

?موشکاف: هاهاهاها. نیش ظریف و شیخ فری تا بناگوش بازه! هاهاها. در عوض هیات فرانسوی اخماشون تو همه، اینا به لحاظ دیپلوماتیک معنی داره. هاهاهاها. حالا روی میزو ملاحظه کنین. هیأت فرانسه انبوهی پوشه و مدرک جلوشونه، شیخ فری و ظریف حتی یک برگ کاغد هم جلوشون نیست. هاهاهاها.
سایت حکومتی جهان نیوز- ۵ مهر
عکس پرحاشیه از دیدار روحانی و ماکرون
«لبخند تیم ایرانی در برابر جدیت تیم فرانسوی و همچنین دست خالی روحانی و همراهانش در مقابل فرانسویها به سوژه کاربران شبکه های اجتماعی تبدیل شده است».
?موشکاف: هاهاهاها. از قدیم گفتن «خندة تلخ من از گریه غم انگیز تر است، کارم از گریه گذشته است بدان میخندم.» هاهاهاها. حالا داستان شیخ فری و یارو ظریفه با این خنده هاشون. کارشون از گریه گذشته. هاهاهاها. اما فقط این نیست به نظر میاد به خاطر این که رئیس جمهور فرانسه حاضر شده چند دقیقه باهاشون بشینه، تو دلشون قند آب می کنن. گرچه خوب می دونن که از اروپا آبی واسة نظام ولایت گرم نمیشه هاهاهاها. بعله، نه گدایی نه التماس نه دود ودم دیگر اثر ندارد. هاهاهاها فعلا خدانگهدار.