اتوبوس

اتوبوس

بچه بسیجیه : بابا اگه من بمیرم چه اتفاقی می افته !! باباش می گه هیچی یک نون خور کمتر ….

به یه بسیجیه اتوبوس میدن و میگن: ببرش پارک کن. بسیجیه هم اتوبوس رو برمیداره و صندلیهاشو میکنه و بجاش درخت میکاره

بسیجیه لباس خارجی می پوشه ، می گن چه احساسی داری میگه : احساس می کنم تو غربتم

یک بسیجی که به قصد خودکشی سرش را روی ریل گذاشته بود پس از واژگونی قطار از محل حادثه گریخت