یه بسیجیه میره جنگ

 یه بسیجیه میره جنگ

یه بسیجیه میره جنگ ، از کمر به پایینش قطع میشه . ازش میپرسن چه احساسی داری ؟ میگه احساس میکنم الان این فرصت را دارم که ساندیس های ذخیره شده را تمام کنم