موشکاف ۲۰ مهر نظام ولایت هنوز داره خواب مماشاتو می‌بینه

موشکاف ۲۰ مهر
?موشکاف: سلام! یارو اسدالله اسدی رو که میشناسین، دیپلومات تروریست نظامو میگم، این فلک زده الان زانوی غم بغل کرده که اگه یه ساعت گذشته بود و رسیده بود اتریش کار تموم بود، هاهاهاها. البته اینا خیالاتشه، چون دشمنان برانداز نظام یه چیزایی رو ورق زدن هاهاهاها. حالا ببینین نظام ولایت چقدر سوخته.
تلویزیون رژیم ۱۸ مهر
«احضار سفیر آلمان به وزارت خارجه. سخنگوی وزارت خارجه گفته این احضار در اعتراض به اقدام دادگاه آلمان در استرداد یکی از دیپلوماتهای کشورمان به بلژیک بوده. به گفتة قاسمی در این دیدار، اعتراض ایران به دستگیری، زندانی کردن و استرداد دیپلومات ایرانی به سفیر آلمان اعلام و تاکید شد این رفتار خارج از عرف در قبال دیپلومات ایرانی خلاف قواعد پذیرفته شدة حقوق دیپلوماتیکه و ایران خواستار بازگشت سریع دیپلوماتش به کشوره.
قاسمی تأکید کرد دیپلومات ایرانی در آلمان قربانی توطئة ساختگی دشمنان روابط ایران و اروپاست که به دست گروهک تروریستی مقیم فرانسه برنامه ریزی شده».
?موشکاف: هاهاهاها. بعله، کل داستان فتوشاپ بوده، ملاقات یارو اسدی با تروریستا هم فتوشاپ بوده، بمب و چاشنی یی هم که گرفتن فتوشاپ بوده، فیلمی هم که از ملاقات تروریستا با اسدی هست فتوشاپه، اعترافات خود تروریستا هم فتوشاپه، نکنه بعدها معلوم شه که خود اسدی یم فتوشاپ بود؟ هاهاهاها.
خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس)
پاس کاری دیپلومات ایرانی بین فرانسه، آلمان و بلژیک. در پی حکم صادر شده در روز دو شنبه نهم مهرماه، دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» اعلام کرد که با استرداد «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت ایران در اتریش که تیرماه به بهانه‌ای واهی و سناریوی ساختگی در آلمان دستگیر شد، به بلژیک موافقت کرده است. روز سه شنبه ۱۶مهرماه این حکم اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و در واقع سه ضلع مثلث این سناریو یعنی فرانسه، آلمان و بلژیک که در این مدت با پاسکاری به هم این سناریو را ترتیب دادند، تکمیل شد.
?موشکاف: نظام ولایت هنوز داره خوب مماشاتو می بینه. هاهاهاها. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. هاهاهاها. اون دورانی که تروریستای نظام بعد تروراشون تو اروپا سوار طیاره می شدن بر میگشتن گذشت، هاهاهاها.اگه عظما به شیخ فری می گفت تو نیویورک یواشکی به ماکرون بگو: سرخودها یه غلطی کردن، شما لطفا ببخشین و دیگه تکرار نمی شه، براش بهتر نبود؟هاهاهاها. اما نتونس و نمی تونه اینو بگه، چون کسی اینو می گه که بتونه از این کارا دست برداره، اما نظام ولایت که نمی تونه. تروریسم به جونش بنده، اگه دس ورداره چه راه حلی قیام و صاحبان قیام داره؟ هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.