کارت عابر

کارت عابر

بسیجیه کارت عابر خودشو میندازه تو ضریح امام شیطان خودشان میگه یا امام !!! حاجتمو بده تا رمزشو بگم

بسیجیه معتاد از پای منقل پامیشه میره تو خیابون ‌به يه تاکسي ميگه: مُشتقيم! تاکسيه،‌ پنج متر جلو تر نگه ميداره. آخونده ميگه:‌ اي بـابـا! من مي‌خواستم همونجا پياده شم