آفتاب یزد: وزیربهداشت ۳۴۲ سال از اتاق عمل بیرون نیامده ؟!