سیاست روز:یک نماینده مجلس؛دولت مکلف است طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۷ قیمت‌ها را ثابت نگه دارد !