مسابقه المپیک

مسابقات المپیک .

بسیجیه ميره تو مسابقات المپيك شركت كنه ازش ميپرسن به چه مقامي فكر ميكني؟ ميگه به مقام مع بسیجیه دلو میزنه به دریا، غرق میشه.

ظم رهبری توی مسجد برای بسیجیا فیلم جنگی میذارن، تموم که میشه سینه خیز از مسجد خارج میشن

بسیجیه میره عملیات، با ساندیس نارنجک درست میکه، میگن این چیه؟ میگه: می‌خوام وقتی ترکید همه آدما بشن ساندیسی