موشکاف ۴ آبان شیخ فری بیچاره چسبیده به «امید درمانی» ول کن هم نیست

موشکاف ۴ آبان
?موشکاف: سلام! شیخ فری بیچاره چسبیده به «امید درمانی» ول کن هم نیست. هاهاهاها. این دفه رفته سراغ یه سری که مثلا استاد دانشگاهن. هاهاها. حالا اینا چی میخوان به جوونای ملت درس بدن خدا داند. آخه حرف دانشجوها اینه که «اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا» هاهاهاها. بگذریم، بریم سراغ امید درمانی شیخ فری.
روحانی در دیدار با دانشگاهیان و جامعه شناسان حکومتی
-نشست روحاني با جمعی از دانشگاهيان و استادان
«آقای روحانی با تأکید بر این که جامعة ایران جامعة  نیرومندی است و نباید اجازه داد برخی‌ آینده را برای مردم سیاه ترسیم کرده و آنان را نگران سازند. جامعه ما نباید نگران فردا باشد ؛ جامعه ای که بیش از امروز، نگران فردا باشد باعث می‌شود همین نگرانی از فردا، امروز آن را نیز برهم بزند. 0034
?موشکاف: هاهاهاها. اولا که جامعه نگران نیس، جامعه خشمگین و آتشینه، اونم نه به خاطر فردا، برا همین امروز، اونی که نگران فرداس، شیخ فری و ولی فقیهش و ریزشیای بدبخت که می دونن آتش خشم همین فردا از راه می رسه با بچه های قیام و و بر و بچه های براندازش. هاهاهاها.
خانه ملت-علی ابراهیمی-970802-0856
علی ابراهیمی ـ مجلس ارتجاع ـ 2آبان 97
مسئله بعدی موضوع اعتراضات صنفی است. اعتراضات فرهنگیان عزیز مربوط به مشکلات معیشتی و نظام آموزشی کشوره. اعتراضات دانشجویان دانشگاه آزاد بعلت اشتباه و سوء مدیریت مسؤلین امره. اعتراضات کامیون داران موضوع سر سام آور هزینه های ماشین و عادلانه نبودن گرایه هاست. اعتراضات کارگری در آثر پرداخت نشدن دستمزد و سوء مدیریت مسؤلین اقتصادیست. این ها نه اعتراض سیاسی دارند و نه نیت برآندازی و نه فریب خورده دشمن. شرایط سخت زندگی و وجود تبعیض و اشتباه مسؤلین آن ها را وادار به اعتراض کرده، لذا نباید بصورت قهری و دستیگیری و زندان با آن ها برخورد بشه»
?موشکاف: هاهاهاها. اعتراضات کارگرا و کامیوندارا کم بود، مهرماه هم رسید و اعتراضات دانشجویی هم شد قوز بالا قوز نظام. هاهاهاها. جالب اینه که یارو میگه نباید بصورت قهری برخورد کرد، هاهاهاها. خودشونم خوب میدونن که یه جرقه، این انبار باروت ناآرامی رو منفجر میکنه.
علی جنادله در دیدار با آخوند روحانی – ۲ آبان
  «نیروها و اقشاری همچون زنان، جوانان، قومیت‌ها و اقشار محروم که تاکنون جریان‌های عمده سیاسی را به نمایندگی برای پیگیری مطالبات‌شان پذیرفته بودند، به این نتیجه رسیده‌اند که خود به صورت مستقل دست به کنشگری بزنند…
اعتراضات پراکنده و متناوبی که در جامعه شاهدشان هستیم، در غیاب وجود نیروها و مجراهای مشخص و به رسمیت شناخته شده برای بیان و هدایت و پیگیری مطالبات می‌تواند به بی‌نظمی‌های غیرقابل کنترلی منجر شوند که هر آن پتانسیل تبدیل شدن به ناآرامی‌های فراگیر و گسترده را دارند».
حسین سراج زاده – روزنامة حکومتی ایران – ۲ آبان
‌ «ناامیدی از عملکرد این دولت و ناامیدی از اصلاح‌پذیری حکومت، فقط به دولت و حکومت آسیب نمی‌زند بلکه… جامعه را متمایل به رویکردهای رادیکال برای تغییر و حکومت را در فرآیندهای سرمایه سوز و مخرب حفظ حکومت به قهر و جبر پیش می‌برد».
?موشکاف: هاهاهاها. ای بنازم بچه های قیامو که نظام ولایتو به این روز انداختن که کارشناساش این طوری اعتراف کنن. هاهاهاها. رویکردهای رادیکال و قهر آمیز واسه تغییر نظام ولایت. هاهاهاها. بعله، امید تو ایران زیاده، خیلی هم زیاده، البته به کله پا کردن نظام. هاهاهاهاها. ایشالا به زودی. فعلا خدانگهدار.