موشکاف ۱۱ آبان یارو شیخ فری با جمع دزدا تو دولتش دورهمی داشت

موشکاف11 آبان
?موشکاف: سلام! یارو شیخ فری با جمع دزدا تو دولتش دورهمی داشت، معلوم نیست چی زده بود که حسابی رفته بود فضا، همش بلف پیروزی و موفقیت نظامو می زد. هاهاهاها. اولیش سر اربعین بود که اعتراف کرد پول ملتو دزدیده خرج دجالگری برا اربعین کرده. اینم اعترافش:
بعضی ها نگویند چراغی كه به خانه رواست به مسجد حرام است این تعبیرات تعبیرات ناصحیحی است همه اش مال خانه است مال مسجد نیست همه اینها برای خانه خودمان است برای خانه دنیای خودمان است برای خانه آخرت خودمان است برای معنویت خودمان است .
شما نمی دانید این حضور چه جور میتوانه روحیه مردم را بالا ببره قدرت مقاومت مردم را بالا ببره استقامت مردم را بالا ببره یك قدرت نمایی در برابر دشمنان اسلام باشه اینهمه فوائد معنوی و روحی و سیاسی و منطقه ای و جهانی
?موشکاف: د د دی دی دی! دین فروشی با این وقاحت؟ صاف صاف می گه قدرت نمایی برا نظام. به خیال خودش می خواد اربعینو خرج نظام کنه. اما کور خونده هاهاهاها.
مردم با قاطعیت بدانند كه نه دولت از این تهدیدات آمریكا هراسی داره ممكن است ما به هر حال تو چند ماه گذشته یك مقداری بر مردم ما سخت گذشته چند ماه آینده هم ممكن است بر مردم ما سخت بگذره
?موشکاف: هاهاهاها. اینم یه اعتراف دیگه . میگه به مردم سخت گذشته و سخت هم خواهد گذشت. یعنی اوضاع خرابه و خرابترم می شه. هاهااها.
من در اینجا لازم میدانم یك بار دیگر از مجلس شورای اسلامی از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی از هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی تشكر بكنم سپاسگزاری بكنم بسیار جلسه خوبی بود جلسه روز شنبه با متانت طبق قانون مخالفین، موافقین، وزرا، صحبت كردند رای گیری شد و به حمدالله چهار تا وزیر با رای بسیار خوب بار مسئولیت را بر دوش گرفتند
?موشکاف:  هاهاهاها. اینم یه اعتراف دیگه: رأی اعتماد نمایشی تو طویلة ارتجاع. می گه جلسة خوب! هاهاهاها. ببینین تو طویلة مجلس چطوری گاوبندی می کنن که وزیری که لبة پرتگاه استیضاح بود واسه یه وزارتخونة دیگه 195 تا رای مثبت آورده. مجلسه یا طویله؟ هاهاهاها
موشکاف: القصه، شیخ فری و دسته دزدا تو جلسة کابینه میخواستن به هر ترتیبی شده به بسیجی های گیج و ویج و پاسدارای ریزشی نظام روحیه بدن. امید درمانی واسه مردم که جواب نداشت اما شاید به درد این بسیجی پاسدارا رو بخوره. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.