موشکاف ۱۳ آبان اگه این چن روزه بحث تحریمای نظام ولایت تو جهان داغ داغه

موشکاف ۱۳ آبان
?موشکاف:‌ سلام! اگه این چن روزه خبرا رو خونده باشین، بحث تحریمای نظام ولایت تو جهان داغ داغه. هاهاهاها. هم خبرا داغه، هم کلة عظما و شیخ فری و یارو ظریفو و کل گاو و گوساله های نظام داغ کرده، اصلا جوش آورده. هاهاهاها. افتادن به هذیون گویی. هاهاهاها.
تلویزیون رژیم ¬ـ 1۱آبان 97
مجری: نشانه های دیگر از شکست سیاست های تحریمی آمریکا ضد ایران.
در پی فشارهای کشورهای مختلف خبرگزاری فرانسه از واشنگتن گزارش داد مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که پذیرفته هشت کشور از جمله کره جنوبی ، ژاپن و هند از تحریمهای جدید نفتی ایران معاف شوند و همچنان به خرید نفت از ایران ادامه دهند.
همزمان آمریکا اعلام کرد تحریمهایی را که بر اساس توافقنامه هسته ای باید لغو شود دوباره باز میگرداند، بر این اساس نام 700 فرد حقیقی و حقوقی دیگر به لیست هزاران نفری فعلی افزوده میشود .
?موشکاف: هاهاهاها. عجب شکستی خورده این تحریما، فقط ۷۰۰ فقره به قبلیا اضافه میشه. هاهاهاها. نظام ولایت انتظار چن تاشو داشته که ۷۰۰ تا کمشه. هاهاهاها. اوضاع نظام اونقدر بی ریخته که عظما تو سخنرانیش بعد تحریما، حرفشم نزد نتونس حتی هارت و پورت تو خالی بکنه. هاهاهاها. مثلا میخواست بگه مسلطه اما از بندة موشکاف بشنوین که خانه نشینی بی بی از بی چادری است. هاهاهاها. بدبخت حرفی نداره بزنه. هاهاهاها.
تلویزیون رژیم ¬ـ 1۱آبان 97
شکست امريکا در تحريم نفتی ايران-بولتون-قاسمی
قاسمی: 01.30تحریمهایی كه امریكا میخواست در قبال ایران در واقع اعمال بكنه و فشارهایی را كه به جامعه جهانی آورد و نه تنها جامعه جهانی و كشورها بلكه حتی بانكها و شركتها و بنگاههای اقتصادی و گروههای متعددی را با صرف هزینه های بسیار به سراغ این شركتها و موسسات فرستاد تا آنها را از كار با ایران منصرف بكنه نهایتا عمدتا تاكنون انجام شده كه البته خب همانگونه كه صحبت كردم بخش زیادی از آنها با ناكامی مواجه هست و صرفا چیزی كه فعلا متصور هست همان جنگ روانی گسترده ای ست كه میخواهد به اهداف خودش تا حدی نزدیك بشه و سرپوش بگذاره بر شكستهایی كه در حوزه اقتصادی و تحریمهای اقتصادی داشته است.
?موشکاف: هاهاهاها. داستان طرفه که بعد هف هش تا هوک چپ و راست و یه آپرکات نقش زمین بود و ستاره ها دور سرش میچرخیدن و داور داشت شمارش میداد بعد یارو میگفت هیچی نیست جنگ روانیه. هاهاهاها. رکورداری نظام ولایت تو هذیون گویی رو باید تو گینس ثبت کنن. هاهاهاها.
ترنزیشن
?موشکاف: بعله، به قول پمپئو اینا تازه قسمتی از تحریمای نظامه که نظامو به این روز انداخته، اما پمپئو یه چیزی رو خوب جا انداخته، اونم اینه که این تحریما واسه تغییر رفتاره، تغییر نظام کار خودمونه، هاهاهاها. کار بچه های قیام و بقیه! بچه ها بعد این تحریما ریزش تو نظام زیاد میشه در حد آبشار نیاگارا! هاهاهاها. فرصت قیام و اعتراضو از دست ندین. هاهاها. فعلا خدانگهدار