موشکاف ۲۱ آبان زورش که زور باشه، نظام ولایت حساب کار خودشو می کنه

موشکاف ۲۱ آبان
?موشکاف: سلام دوستان عزیز خودم! می گم که اعتصابا و اعتراضا چنان خوابونده تو بناگوش نظام که حالا از ترس و لرزشون همش هشدار میدن. هاهاهاها. بعله، زورش که زور باشه، نظام ولایت حساب کار خودشو می کنه. هاهاهاها.
-مجتبی میردامادی-خطبه های نماز جمعه-970818

آخوند میردامادی امام جمعة موقت اصفهان ـ 18آبان 97

ما از مسئولین محترم می خواهیم یک مقداری حقوقهای نجومی را کم کنند یک مقداری برجها و خرجهای بی جا را کم کنند ملت واقعا بعضی شون در ناتوانی اند تو اجاره منزلشون ناتوان هستند تو خورد و خوراک زندگی شون عاجز و ناتوان اند یک مقداری همت بیشتر، تلاش بیشتر برای اینکه این ملت بصورتی که نتوانند تحمل کنند زیر فشار قرار نگیرند ما از مسئولین تقاضا می کنیم همت بیشتر بکنند از شما مردم هم تقاضا می کنیم صبر،!! بردباری!!
?موشکاف:‌هاهاهاها. امید درمانی شیخ فری افاقه نکرده، به عجز و لابه درمانی افتادن. هاهاهاها. به نظرتون این ناله ها مردمو گول میزنه؟! هاهاهاها نه که نمیزنه. دست نظام و کارگزارانش واسه همه رو شده. ملاحظه بفرمایین که روزنامه های خودشون چی مینویسن. هاهاهاها.
روزنامة حکومتی جمهوری – ۲۰ آبان
عدالت، گمشدة‌ امروز ما
این فاصله طبقاتی شرم آور در شرایطی هر روز بیشتر می‌شود که جناح‌های اصلی و مطرح سیاسی کشور در اوج برخوردار بودن از بهترین امکانات زندگی هر روز بر طبل اختلاف می‌کوبند و برای تصاحب قدرت به جدال مشغولند. به زندگی جناح‌های سیاسی مطرح کشور نگاهی بیاندازید و ببینید که اکثر آنها بالای شهرنشین هستند، بهترین خانه‌ها و امکانات رفاهی را در اختیار دارند و مشکلی از نظر مادی ندارند. این افراد چگونه می‌توانند از درد محرومین با خبر شوند و برای حل مشکلات آنها اقدامی نمایند؟… سیاست اقتصادی کشور – نه فقط در این دولت یا دولت قبل – بلکه بطور کلی بر دفاع از محرومین مبتنی نیست. کشوری که سیاست اقتصادی مبتنی بر دفاع از محرومین دارد، میلیون‌ها خانواده زیر خط فقر ندارد».
?موشکاف: هاهاهاها. عجب اعترافی! خمینی گور به گور شده کجاست که می گفت رهبر مستضعفین جهانه؟! هنوز ۴ دهه هم از دجالیتش نگذشته که به زبان خودشون مقر میان که به نام دین چه دیو و چه شیطانی رو به جون مردم انداختن. هاهاهاها. بعد انتظار دارن مردم گول امید درمانی و عجز و لابه درمانی رو بخورن .هاهاهاها. مردم به فکر چیزای دیگه ان. هاهاهاها.
روزنامة حکومتی ابتکار – ۱۹ آبان
«فشار اقتصادی به حدی است که مردم دیگر از جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلبی، اصولگرایی و اعتدالی عبور کرده‌اند و این مسئله برای آینده نه چندان دور نگران کننده است…. در حال حاضر به نظرم همه جریان‌های سیاسی و به ویژه نظام با بحران بی‌اعتمادی مواجه هستند
?موشکاف: هاهاهاها. بعله، معلومه که از همة باندای نظام عبور کردن. شعار «اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا» همین بود دیگه آی کیو. هاهاهاها. پس چرا نگران روزی هستین که بچه های قیام و کانونای شورشی با اعتماد به نفسی که دارن به موقعش خدمتتون می رسن. هاهاها. به همین زودیا. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.