قطار

پازل

یارو با خوشحالی به دوستش میگه بالاخره این پازل رو بعد از 3 سال حل كردم . دوستش میگه: 3 سال زیاد نیست؟ میگه: نه بابا رو جعبه اش نوشته 3 تا 5 سال!

قطار

به یارو میگن: زودباش سوار شو قطار داره میره! میگه : كجا میخواد بره بلیط دست منه!