انیمیشن طنز و سیاسی فینیتو این قسمت کدخدای بی خبر- تلگرام :@finittoo