طنز رادیویی علم الهدی و قیمت دلار در نظام ولایت فقیه خامنه ای و روحانی