مردم سوریه به فکر شهدا ،بشار اسد به فکر موشک های خودش