موشکاف ۱۲ آذر عظما گفته نگاهم به شرقه

موشکاف ۱۲ آذر
?موشکاف: سلام! اندر درایت و حکمت و شوکت و قدرت نداشتة یارو عظما همین بس که یه تنه تمام مشکلات اقتصادی نظامو حل کرد. چطوری؟ گفت نگاه به شرق. هاهاهاها. اما مثل اینکه شرقش همچین نون و آب نداشت. هاهاهاها.
روزنامة حکومتی جهان صنعت – 11 آذر
« حضور ولیعهد عربستان در این نشست این واقعیت را یک بار دیگر مشخص کرد که نگاه مسکو و پکن در قیاس «منافع ملی»‌شان با «منافع دوستان» و هم‌پیمان‌هایشان تا چه اندازه فاصله دارد».
?موشکاف: هاهاهاها. عظما! نکنه منظورت از نگاه به شرق، چین و ماچین نبوده؟! کجارو میگفتی.هاهاهاها. تازه این که چیزی نیست، ببینین اون یکی روزنامة نظام چی نوشته.

روزنامة‌ حکومتی سیاست روز -۱۰ آذر
« روسیه هم هر چند از تعامل می‌گوید اما در سوریه نیز می‌بینیم که با فرانسه و آلمان و ترکیه می‌نشیند و حتی در زمان‌هایی که اسرائیلی‌ها می‌خواهند اقدامی در سوریه انجام دهند و موشک باران و بمباران کنند به روسها اطلاع می‌دهند اما ما ندیده‌ایم که روسها به ایرانی‌ها خبر دهند تا زمانی که پایگاه‌ها هدف قرار می‌گیرد تلفات انسانی حداقل کاهش یابد. بنا بر این روسیه نیز تاکنون از روابط با ایران استفاده ابزاری کرده است. در گذشته نیز در شورای حکام همراه غرب بود در شورای امنیت همراه غرب بوده است اخیراً نیز با عربستان توافقاتی در حوزه نفت داشته‌اند تا بتوانند با هماهنگی عدم حضور احتمالی ایران در بازار، نفت را جبران کنند».
?موشکاف: هاهاهاها. اینم از عمق استراتژیک نظام که دیگه زیادی عمیق شده، حتی خود نظام هم داره توش غرق میشه. ههاهاهاها. اما اون تیکة استفادة‌ ابزاری رو خوب اومد، آخوند جماعت که نسبت به مردم جز مفت خوری و جنایت کاری ندارن، حالا روسا ازش یه کاربردی درآوردن. هاهاهاهاها.
روزنامة‌ حکومتی سیاست روز -۱۰ آذر
« باید در خط مشی سیاست داخلی و خارجی خود بازنگری‌هایی داشته باشیم. البته باید به این مسئله اشاره کرد که آمریکا برای توجیه تحریم مسائل حقوق بشری را نیز مطرح می‌کنند در حالی که آثار این تحریم‌ها بر توده مردم است حکومت‌ها ممکن است بتوانند تحریم‌ها را دور بزنند اما این مردم هستند که آسیب می‌بینند بویژه مردمی که در وضعیتی مطالباتی هستند که نمونه آن را در مسئله کامیون‌داران، معلمانان و اقشار مختلفی که مدت‌هاست حقوق دریافت نکرده‌اند. به هر حال وقتی انسان با این زمینه‌ها مواجه می‌شود باید زمینه‌های ادعای طرح مقابل را خنثی سازد».
?موشکاف: هاهاهاها. میگه باید تو سیاست داخلی و خارجی بازنگری داشته باشیم، به عبارت دیگه باید رفتارشونو عوض کنن. هاهاهاها. نمیدونم شما یادتونه یا نه، اما بندة موشکاف خوب یادمه که خود عظما گفت تغییر رفتار یعنی تغییر نظام. هاهاهاها. کاری که بچه‌های قیام و کانون‌های شورشی دنبالشن. هاهاهاها. کارگزاران نظام هم اگه میتونن معطل نکنن و بازنگری داشته باشن. هاهاهاها.
فعلا خدانگهدار.